Ciekawe wydarzenia
z życia szkoły

PRZEDSZKOLE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM


Co w trawie piszczy ...

czyli najważniejsze informacje i ogłoszenia:
ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017

PRZEDSZKOLE
Przedszkole (pobierz)

SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy 1-3 (pobierz)
Klasa IV (pobierz)
Klasa V (pobierz)
Klasa VI (pobierz)

GIMNAZJUM
Klasa I Gimnazjum (pobierz)
Klasa II Gimnazjum (pobierz)
Klasa III Gimnazjum (pobierz)

UWAGA!!!

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO KLAS: I-3 SP, 4-5 SP i 1-2 GIM - zapewnia szkoła.

Pozostałe: przedszkole, kl. 6 SP, kl. 3 GIM oraz podręczniki do religii - zapewniają rodzice.


OGŁOSZENIE

Zapraszamy nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzicami do przedszkola w Rzykach
na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach
25.08.2016r. – 30.08.2016r., w godz. 9.00 – 11.00.

Celem spotkań jest umożliwienie dziecku, które po raz pierwszy przekracza próg przedszkola
bezstresowego zaadaptowania się w przedszkolu,
przygotowanie dziecka do pobytu w warunkach zinstytucjonalizowanych,
wspomaganie go w procesie przystosowania się do poznania nowego otoczenia
w poczuciu bezpieczeństwa i w towarzystwie bliskich mu osób.

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zamiennego.

Nauczycielki Przedszkola


Rządowy Program "Rodzina 500 Plus"Inicjatywa rządowa (500 zł na dziecko) w postaci programu Rodzina 500 Plus ma na celu pomoc w wychowaniu dzieci poprzez wsparcie finansowe. Dofinansowanie w wysokości 500zł na dziecko wypłacane będzie co miesiąc. Poznaj szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania programu: http://www.program500plus.plProgram 500 Plus: 500 zł na dziecko od 2016 r.

Start Rodziny 500+: jak i gdzie złożyć wniosek

Do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Poradnik – „Jak wypełnić wniosek?”
Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu


Zapraszamy do zapoznania się z regulacjami prawnymi
dotyczącymi naboru do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2016/2017- Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie XVIII-180-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów

- Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie XVIII-179-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

- Zarządzenie nr 32/16 Burmistrza Andrychowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2016/2017


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RZYKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017


"Podaruj książki bibliotece"
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w roku szkolnym 2014/2015 przyłączyli się do naszej akcji.
Dzięki Wam nasza biblioteka wzbogaciła się nie tylko w lektury, ale przede wszystkim o książki dla najmłodszych, jak również książki dla młodzieży.
W nowym roku szkolnym akcja nasza będzie dalej kontynuowana. Nasi dotychczasowi ofiarodawcy:
- p. Katarzyna Fryś
- p. Agata Kmieciak
- p. Agata Jarzyna
- Weronika Bizoń
- Wiktoria Rajda
- Miłosz Młocek
- Artur Najbor
- Monika Gawełda

Przyłącz się do akcji i pokaż, że jesteś COOL!!!
Egzamin gimnazjalny i sprawdzian klas szóstych - WAŻNE!
- Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016
- Sprawdzian w klasie VI w roku szkolnym 2015/2016
- Egzamin Gimnazjalny w klasie III Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

MARATON CZYTELNICZY
Pani Marta Formas - bibliotekarka serdecznie zachęca każdego, kto lubi czytać, do wzięcia udziału w Maratonie Czytelniczym.
Regulamin Maratonu oraz propozycje książek do przeczytania dostępne TUTAJ

Zapraszamy do zapoznania się z tematem:
"Stypendia i zasiłki szkolne" dostępnym TUTAJ>>

Wyprawka szkolna 2015

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum. (...)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016; więcej nt. TUTAJ>>

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom 2015 r. - „Wyprawka szkolna”: www.men.gov.pl

Dokumenty do pobrania:
Termin składania wniosków do szkoły do 08.09.2015 r.
(data wpływu do szkoły)

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
dostępny TUTAJ >>

Terminy rekrutacji, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola Publicznego w Rzykach

Terminy dostępne TUTAJ: - plik .pdf lub - plik .doc

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W GMINIE ANDRYCHÓW

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w rozliczeniu podatkowym za rok 2013 przekazali 1% na konto naszej szkoły.
W ten sposób otrzymaliśmy od Państwa kwotę 3.375 złotych.
Pieniądze te zostały przekazane na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Liczymy, że jeszcze nieraz otworzą Państwo serca na potrzeby całej naszej społeczności uczniowskiej.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach
Prosimy o dalsze wparcie :)Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”).
Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu).
Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank Zachodni WBK S.A.
Każde wejście i wyjście jest rejestrowane.
Więcej informacji nt. programu Karta szkolna dostępna jest TUTAJ

„ KARTA DUŻEJ RODZINY”
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

WIĘCEJ nt Karty dużej rodziny TUTAJ

Zarządzenie Dyrektora ws. darmowego podręcznika

POBIERZ

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizowane będzie zadanie zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

TUTAJ dostępny: Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

Procedury Niebieskiej Karty w Oświacie

Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

POBIERZ

O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Godne uwagi


Pogoda w naszym regionie

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player